Samoloty
Amerykańska Cessna 152 najpopularniejszy samolot szkolny

Szybowce
SZD-50-3A „Puchacz” to szkolno-treningowy szybowiec, w tym do akrobacji

Balony
Węgierski balon TOMI AX-7 "KONIN" na ogrzane powietrze

Polityka Bezpieczeństwa Aeroklubu Konińskiego

W certyfikowanych organizacjach Aeroklubu Konińskiego nadrzędnym celem jest bezpieczeństwo lotnicze, które od zawsze było kwestią zasadniczą i priorytetową. Na każdym kroku dbamy o wysoki poziom bezpieczeństwa w wykonywanych przez nas operacjach powietrznych i usługach niezależnie od charakteru ich wykonywania. W swoich działaniach dążymy do osiągania najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Główny obowiązek zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa spoczywa na Kierowniku Odpowiedzialnym Organizacji, który odpowiada między innymi za wydzielenie odpowiednich sił i środków do celów efektywnego zarzadzania organizacją i systemem bezpieczeństwa.

Innym niezwykle ważnym zadaniem Kierownika Odpowiedzialnego Organizacji jest propagowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem wśród swojego personelu funkcyjnego, partnerów i członków naszego stowarzyszenia. Kierownik Odpowiedzialny Organizacji w całym procesie zarządzania bezpieczeństwem ma obowiązek do zachęcania personelu i członków do zgłaszania potencjalnych zagrożeń niezależnie od ich dotkliwości i złożoności.

Zarówno formalny, jak i nieformalny system zgłoszeń, który obowiązuje w naszych organizacjach przewiduje swobodne zgłaszanie incydentów także w formie anonimowej, co pozwoli na szczerość i obiektywizm zgodnie z zasadami just culture.

W Aeroklubie Konińskim personel funkcyjny wraz z członkami organizacji dąży do:

  • kreowania środowiska wolnego od wypadków i incydentów lotniczych,
  • skutecznego i aktywnego systemu zarządzania bezpieczeństwem w organizacjach,
  • całkowitego spełnienia wymogów przepisów krajowego i międzynarodowego prawa lotniczego, które obejmują całokształt działalności naszych organizacji,
  • czynnego zaangażowania naszego personelu oraz członków organizacji w zakresie obniżania ryzyka do możliwie niskiego poziomu.

Osiąganie powyższych celów ma przynieść Aeroklubowi Konińskiemu, jej personelowi, partnerom i członkom niewspółmierne korzyści oraz pozytywny wizerunek, jako wiarygodnego i bezpiecznego partnera w branży lotniczej.

Za realizację powyższych celów odpowiedzialny jest solidarnie cały personel funkcyjny organizacji, ponieważ bezpieczeństwo jest obowiązkiem każdego z nas.

Wszelkie zgłoszenia prosimy kierować na adres aeroklub@o2.pl lub telefonicznie pod numerami +48 63 24 11 379 oraz +48 792 22 10 33.