Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a jest jedynie refundacją kosztów działalności statutowej Stowarzyszenia

I. WYSOKOŚĆ REFUNDACJI KOSZTÓW SZKOLENIA LOTNICZEGO ORAZ KOSZTY POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI LOTNICZEJ
9 

Uwaga:

Koszty szkolenia aktualizowane po każdej dostawie paliwa

Ważny od 08.04.2023


A. Składki członkowskie miesięcznie
1. Członek zwyczajny, wspierający  30 zł
2. Członek zwyczajny, wspierający (uczniowie i studenci szkół dziennych w wieku do 25 lat) 15 zł
3. Członek Klubu Seniora Lotnictwa6 15 zł
4. Składka sekcyjna wg. decyzji sekcji
5. Opłata wpisowa dla nowoprzyjętych członków 100 zł
6. Opłata wpisowa dla członków ponownie przyjętych 300 zł
B. Loty zapoznawcze
1. Szybowcem za wyciągarką (od 3 do 15 min) - powyżej 2 zł za minutę 200 zł/lot
2. Motoszybowcem (do 15 min)  300 zł/lot
3. Samolotem Cessna 152 /150 (do 15 min) 
300 zł/lot
4. Samolotem Cessna 172 (do 15 min) 
600 zł/lot
5. Samolotem PZL-101 A Gawron (do 15 min) 
700 zł/lot
6. Lot zapoznawczy balonem (około 1 godz)
1800 zł/lot
C. Szkolenie teoretyczne 4
1. Do licencji LAPL(S) i SPL
  a) Teoretyczne stacjonarne (65 godz) 800 zł
  b) Teoretyczne: system e-lerning plus 12 godz. szkolenia stacjonarnego w Aeroklubie 600 zł
  c) Teoretyczne system „AVIONER” 5 900 zł
2. Do licencji LAPL (A) i PPL(A)
  a) Teoretyczne: system e-lerning plus 26 godz. szkolenia stacjonarnego w Aeroklubie 1300 zł
3. Do licencji BPL
  a) Teoretyczne: system e-lerning plus 12 godz. szkolenia stacjonarnego w Aeroklubie 900 zł
D. Podstawowe szkolenie szybowcowe – ETAP 1 1) – za wyciągarką
1. Uczniowie i studenci szkół dziennych do 25 lat (do 55 lotów)
3600 zł
2. Osoby dorosłe (do 55 lotów) 4200 zł
3. Loty dodatkowe (> 55 lotów) 75 zł/lot
4. Szkolenie prowadzone w trybie indywidualnym 150 zł/lot 8
E. Trening szybowcowy / szkolenie dodatkowe (członkowie zwyczajni i wspierający) - ETAP 2 Odpłatność pełna Odpłatność z bonifikatą 7
1. Start za wyciągarką 45 zł 35 zł
2. Hol szybowca za samolotem po kręgu 140 zł 90 zł
3. Hol szybowca za samolotem na termikę (czas holu max. 8’) 190 zł 150 zł
4. Hol szybowca za samolotem powyżej 8 minuty holu (za minutę) 30 zł 15 zł
5. Godzina resursu szybowca drewnianego 70 zł 40 zł
6. Godzina resursu szybowca laminatowego - Junior 80 zł 55 zł
7. Godzina resursu szybowca laminatowego - Puchacz 95 zł 75 zł
8. Przeszkolenie na start za wyciągarką – po szkol za samolotem (min. 12 z instr + 5 samodzielnych)
  a) Uczniowie i studenci szkół dziennych w wieku do 20 lat za 1 hol 70 zł 45 zł
  b) Uczniowie i studenci szkół dziennych w wieku do 25 lat za 1 hol 80 zł 55 zł
  c) Pozostałe osoby dorosłe za 1 hol 90 zł 65 zł
9. Przeszkolenie na hol za samolotem – po wyciągarce (min. 8 z instr + 5 samodzielnych)
  d) Uczniowie i studenci szkół dziennych w wieku do 25 lat za 1 hol 170 zł 130 zł
  e) Pozostałe osoby dorosłe za 1 hol 210 zł 150 zł
10. Szkolenie motoszybowcowe (TMG) – min 6 godz. do SPL, 3 godz. do PPL(A) 400/5203 zł/h
F. Trening szybowcowy - Piloci zewnętrzni (członkowie stowarzyszeni) 2
1. Przeszkolenie na hol za samolotem 210 zł/za 1 hol
2. Za godzinę lotu szybowca 80 zł
3. Hol szybowca za samolotem po kręgu 140 zł
4. Hol szybowca za samolotem na termikę (czas holu max. 8’) 190 zł
5. Hol szybowca za samolotem powyżej 8 minuty holu 20 zł/minutę
6. Szkolenie motoszybowcowe (TMG) – min 6 godz. do SPL, 3 godz. do PPL(A) 500/5803 zł/h
G. Szkolenie podstawowe samolotowe do licencji LAPL(A) i PPL(A) 1) Odpłatność pełna Odpłatność z bonifikatą7
1. Szkolenie praktyczne do PPL(A) - Cessna 152 / 150
- szkolenie podstawowe 10 750 zł/h 650 zł/h
H. Szkolenie i trening samolotowy – członkowie zwyczajni i wspierający Odpłatność pełna
członkowie
stowarzyszeni
Odpłatność z bonifikatą7
1. Cessna 152/150 - za godzinę lotu 650/7503 550/6503
2. Cessna 152/150 - za godzinę lotu w nocy 800/9003 750/8003
3. PZL-101 Gawron - za godzinę lotu 1800 zł 1300 zł

1 Możliwość szkolenia do wysokości wpłaconej kwoty

2 Płatne przed lotami.

3 Kwota za lot z instruktorem lub nadzorowany przez instruktora

4 Szkolenie teoretyczne tylko dla kandydatów szkolących się praktycznie w Aeroklubie Konińskim

5 Opis metody na stronie http://www.avioner.pl/

6 Wykonujący loty w Aeroklubie

7 Jeżeli wpłata za loty będzie dokonana do 5 dni po locie

8 Szkolenie w trybie indywidualnym (np. nie branie udziału w hangarowaniu, udział w lotach mniej niż 2 osoby)

9 Aktualna tabela kosztów wywieszona na tablicy przed biurem Szefa Wyszkolenia

10 Szkolenie podstawowe trwa minimum 45h, wg naszego doświadczenia średnio trwa około 50h, jeżeli uczeń lata systematycznie, bez długich przerw