Samoloty
Amerykańska Cessna 152 najpopularniejszy samolot szkolny

Szybowce
SZD-50-3A „Puchacz” to szkolno-treningowy szybowiec, w tym do akrobacji

Balony
Węgierski balon TOMI AX-7 "KONIN" na ogrzane powietrze

SZKOLENIE SZYBOWCOWE

Aeroklub Koniński - zatwierdzona Organizacja Szkolenia Lotniczego PL/ATO-54 umożliwia zdobycia Licencji Pilota Szybowcowego SPL. Szkolenie szybowcowe, jak każde szkolenie lotnicze składa się dwóch etapów: szkolenia teoretycznego i praktycznego.

Szkolenie teoretyczne

 • zgodne z europejskimi przepisami PART.FCL

 • 65 h wykładów

Pierwszym krokiem do rozpoczęcia nauki latania jest przystąpienie do kursu teoretycznego. Obejmuje ono cykl wykładów z dziewięciu przedmiotów: Prawo lotnicze, Człowiek – możliwości i ograniczenia, Meteorologia, Łączność, Zasady lotu, Procedury operacyjne, Osiągi i planowanie lotu, Ogólna wiedza o statku powietrznym, Nawigacja.

Kurs teoretyczny prowadzony jest z użyciem  metody e-learningowej.

E-learning, czyli nauczanie z wykorzystaniem sieci komputerowych i Internetu, oznacza wspomaganie dydaktyki za pomocą komputerów osobistych i Internetu. Pozwala na ukończenie kursu, szkolenia bez konieczności fizycznej obecności ucznia w sali wykładowej. Doskonale uzupełnia również tradycyjny proces nauczania. Kursy e-learningowe są wygodną formą kształcenia teoretycznego do Licencji Pilota Szybowcowego SPL. Ich podstawową zaletą jest możliwość nauki przed własnym komputerem podłączonym do Internetu, w domowym zaciszu w dogodnym dla szkolącego się czasie.

Kurs teoretyczny prowadzony jest w oparciu o 2 systemy e-learningowe:

System AVIATOR, który umożliwia odbycie całego kursu teoretycznego metodą e-learningową do uzyskania Zaświadczenia o ukończeniu kursu teoretycznego.

System E-learning Aeroklubu, który umożliwia odbycie 53 godziny kursu teoretycznego metodą e-learningowe oraz 12 godzin w szkoleniu stacjonarnym, realizowanym w Aeroklubie Konińskim.

Ukończone szkolenie teoretyczne umożliwia przystąpienie do teoretycznego egzaminu państwowego w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, który jest niezbędny do uzyskania licencji.

Szkolenie praktyczne

 • zgodne z europejskimi przepisami PART.FCL

 • minimum 15 h lotu do uzyskania licencji, w tym:

 • 10 godzin szkolenia w locie z instruktorem;

 • 2 godziny czasu lotu samodzielnego pod nadzorem;

 • 45 startów i lądowań;

 • 1 samodzielny lot nawigacyjny na odległość co najmniej 50 km lub 1 lot nawigacyjny z instruktorem na odległość co najmniej 100 km.

Szkolenie praktyczne podzielone jest na 2 etapy

Etap 1

Minimum 51 lotów nad lotniskiem w tym 5 samodzielnych za wyciągarką wg programu szkolenia – u nas 9 lotów dodatkowych gratis do 60 lotów łącznie

- (min. 4 godz. lotu)

Etap 2

Po ukończeniu szkolenia podstawowego – Etap 1 - kursanci mogą rozwijać swe umiejętności celem uzyskania pozostałych warunków do licencji pilota szybowcowego SPL.

 • celność lądowania

 • przeszkolenie na nowy typ szybowca

 • loty termiczne

 • przeloty

 • przeszkolenie na start za samolotem – nie obowiązkowe ale zalecane

- (min. 11 godz. lotu)

Loty odbywają się na szybowcach SZD-9bis 1 E „Bocian” oraz SZD-50-3A „Puchacz”. Podczas szkolenia podstawowego – Etap 1, wykonuje się łącznie 60 lotów za wyciągarką, w tym 5 lotów samodzielnie. Nauka obejmuje pilotaż podstawowy – lot po prostej, zakręty, start za wyciągarką, lądowanie, sytuację awaryjne – przerwanie startu, korkociąg. Loty odbywają się w grupach około pięcioosobowych. Terminy lotów uzgadniane są na bieżąco z grupą.

Loty odbywają się z lądowiska Aeroklubu Konińskiego w Kazimierzu Biskupim, gdzie mamy do dyspozycji pas trawiasty długości 1000 m.

Po szkoleniu podstawowym – Etap 1, nadchodzi czas na naukę precyzyjnego lądowania, by móc potem bez obaw opuścić rodzime lotnisko, naukę latania termicznego, by móc cieszyć się lotem dłużej niż około 10 minut i na koniec przelot, by poznać smak prawdziwego szybownictwa.

Na koniec, gdy szkolenie jest już zakończone, a egzamin teoretyczny przed komisją państwową jest zaliczony, uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie, które uprawnia do podejścia do egzaminu praktycznego. Całość szkolenia praktycznego jest bardzo uzależniona od warunków pogodowych. Przy sprzyjających warunkach możliwe jest zrealizowanie programu w ciągu jednego sezonu.

Po otrzymaniu Licencji Pilota Szybowcowego SPL oferujemy dalsze możliwości latania i szkolenia. W naszym Aeroklubie można zdobyć dodatkowe uprawnienia oraz uczestniczyć w rywalizacji sportowej w zawodach szybowcowych.

Wymagania stawiane kandydatom na szkolenie:

 • Wiek ukończone 16 lat w dniu wykonania pierwszego lotu samodzielnego. (do wydania licencji potrzeba lat 16)

 • Ważne orzeczenie lotniczo-lekarskiego klasy 2, odpowiednie dla licencji

 • Zgoda rodziców lub prawnych opiekunów w przypadku wieku poniżej 18 lat.

 

Koszty szkolenia określono w zakładce „cennik”